Solås historia

Solå startades 1991 av Solveig Seuffert, psykolog och leg psykoterapeut och Åsa Rosén, socionom och leg psykoterapeut. Under sin tid på socialkontoret i Sollentuna kom Solveig i kontakt med vad hon för sig själv brukade kalla för ”hemmasittare”, unga tjejer med problem som exempelvis ångest, depression och självskadebeteende som spenderade dagarna hemma, utan stimulans från studier, jobb eller dagverksamhet. Här såg Solveig att det fanns ett stort behov av mer stöd och hjälp för att ungdomarna skulle kunna ta sig vidare i livet.

Början på Solå Ungdomscenter

Under början av nittiotalet bedrevs enbart verksamheter för pojkar eller blandade grupper med pojkar och flickor i Stockholm. Vad Solveig saknade var en verksamhet för bara unga tjejer och deras familjer, en lugn plats där de unga fick tillräckligt med utrymme och inte försvann i mängden. Det blev många envisa vändor hos kommunen innan Solveig och kollegan Åsa tillslut bestämde sig för att det var dags att ta saken i egna händer. Målet var en varm, omhändertagande miljö där ungdomarnas individuella behov kom i första rummet. Kommunen gick med på att låna ut ett hus i Sollentuna och Solå fick två flickor placerade hos sig. Det var början på Solå.

Lång erfarenhet av stöd till unga

Idag håller Solås dagverksamhet till i Bofills båge vid Medborgarplatsen. Hit kommer tjejer och ickebinära i åldrarna 12 till 18 år.
– För oss är varje ny ungdom en utmaning, berättar Solveig.
Det är anledningen till att jag har jobbat med det här i 25 år. Att få möta varje person individuellt och fundera kring hur vi kan hjälpa hen på bästa sätt. Det är både spännande, utmanande och tacksamt att jobba med tonåringar. Man kommer många väldigt nära, fortsätter hon.