Familjeterapi och familjebehandling

När en ungdom påbörjar sin behandling påverkar det hela familjen – en familj som ofta har haft det svårt under en lång tid. I familjeterapi och familjebehandling arbetar vi med familjen och dess nätverk för att lösa problem, bemästra svåra livssituationer och komma vidare i kriser. Vi fokuserar på att arbeta med familjens existerande resurser. Målet är att familjens känsla av att kunna påverka sin situation stärks.

På Solå är professionalitet, tillit och tillgänglighet grunden för ett bra samarbete med föräldrarna. Vi erbjuder familjebehandling och familjeterapi i varierande konstellationer utifrån olika behov. Ibland kan behovet vara att få stöd i att orka/kunna fortsätta med det man redan gör och ibland finns det ett behov av konfliktlösning och förändringsarbete. Emellanåt behövs ett utvidgat samarbete med släkt och andra viktiga personer.