Stöd att klara av ett eget boende

Boendestödet riktar sig till unga i åldern 18-20 år och utformas individuellt utifrån den enskilda ungdomens behov. Målet med verksamheten är att stödet skall leda till att ungdomen klarar ett självständigt liv.

De områden som stödet kan inriktas på är:

  • Arbete, studier/praktik och veckoplanering
  • Viktiga relationer, självkänsla och framtidsplaner
  • Städning, vardagsekonomi och matlagning
  • Kontakt med sjukvård och viktiga myndigheter

Stödet omfattar några timmar per vecka, enligt överenskommelse. Under en inledningsfas kan stödet utökas med fler timmar efter ungdomens behov. Ungdomen får hjälp både i hemmet men även i lokalerna vid Medborgarplatsen för att uppnå de mål som sätts upp tillsammans med socialtjänsten. Det finns möjlighet till läxhjälp med Solås lärare en eftermiddag per vecka. Läxhjälpen är i lokalerna på Medborgarplatsen. Boendestödjarna är socionomer eller motsvarande som arbetar under fortlöpande handledning av legitimerad psykoterapeut.

Träningslägenheter centralt i Stockholm

Solå har träningslägenheter som finns centralt belägna i Stockholm eller i närförort med närhet till kommunikationer. Träningsboende ger möjlighet att med stöd klara av att bo på egen hand samt att få referenser som kan användas för framtida boende.

 I boendestödet ingår:

  • Kvalificerat kontaktmannastöd som anpassas och utformas efter den enskilda ungdomens behov.
  • Lägenhet inom Stockholms stad eller kranskommun där lägenheten är fullt utrustad.
  • Möjlighet finns att lägga till individual- och familjeterapi