Om oss

På Solå finns erfaren personal som vet att ungdomarnas ångest lättar när de känner att någon lyssnar på dem och tar dem på allvar. Vi arbetar med unga, deras föräldrar och nätverk för att hitta alternativa strategier, öka tilliten till den egna förmågan och att delge kunskap som finns på området kring den enskilda ungdomens problematik.

Så får du en plats på Solå

För att börja på Solå behöver man få ett beslut från kommunens socialtjänst om att de betalar kostnaden för Solås behandlingsinsatser. För de ungdomar som ska studera under behandlingstiden görs en planering tillsammans med grundskola/gymnasieskola. Solå har anställda lärare som ger handledarstöd i skolarbetet som sker i liten grupp med mycket stöd. Kontakta gärna oss om du undrar någonting så kan vi berätta mer om hur det brukar gå till. Priset för tjänsterna på Solå är bestämt genom offentlig upphandling. Det kan variera för olika kommuner beroende på vilket datum upphandling är gjord. För de kommuner som inte har avtal med oss utgår vi från den senaste offentliga upphandlingen.