Om oss

På Solå finns erfaren personal som vet att ungdomarnas ångest lättar när de känner att någon lyssnar på dem och tar dem på allvar. Vi arbetar med unga, deras föräldrar och nätverk för att hitta alternativa strategier, öka tilliten till den egna förmågan och att delge kunskap som finns på området kring den enskilda ungdomens problematik.

Så får du en plats på Solå

För att börja på Solå behöver man få ett beslut från kommunens socialtjänst om att de betalar kostnaden för Solås behandlingsinsatser. I vissa fall kan även BUP vara med och betala kostnaden. För de ungdomar som ska studera under behandlingstiden så görs en planering tillsammans med hemskolan. Det kan vara så att skolan köper in distanskurser . Ibland gör skolan en planering där de ordnar distansundervisning. Solå har anställd lärare som ger handledarstöd i skolarbetet. Kontakta gärna oss om du undrar någonting så kan vi berätta mer om hur det brukar gå till. Priset för tjänsterna på Solå är bestämt genom offentlig upphandling. Det kan variera för olika kommuner beroende på vilket datum upphandling är gjord. För de kommuner som inte har avtal med oss utgår vi från den senaste offentliga upphandlingen.