Mellanvård – Vägen ut i vuxenlivet

Solå mellanvård är ett behandlingsprogram för flickor och ickebinära i åldern 16-20 år som är på väg ut i vuxenlivet. Målet är att ungdomarna skall få en fungerande vardag och daglig sysselsättning som till exempel praktik eller skola. Insatsen börjar med att Solås personal lär känna ungdomen, vid behov i hemmiljön. Det kan ofta behövas ett motivationsarbete i början. Varje ungdom får en kontaktperson som har samtal för att kartlägga vilka resurser, svårigheter och behov av förändring som finns hos den unga, familjen och deras sammanhang.

Solå erbjuder även kvalificerade kontaktpersoner och personligt stöd till unga utanför dagverksamheten. Detta stöd vänder sig till unga av alla kön.

Individuella samtal

En planering görs där ungdomen deltar i behandling som kan bestå av familjesamtal, eventuella nätverksmöten, ungdomsterapeutisk behandling och, vid behov, samarbete med skolpersonal. I behandlingen ingår social träning, och individuella samtal. Varje ungdom får hjälp att få syn på sina styrkor och vad hen vill och behöver utveckla. Vi hjälper ungdomarna med planering, motivation och att fullfölja och avsluta påbörjade uppgifter. Solås erfarenhet är att praktisk verksamhet tillsammans med behandlingsinsatser är ett bra sätt att bygga upp positiva relationer och ett bra självförtroende. En viktig del i behandlingen är att vi hjälper ungdomarna att förstå de svårigheter som hindrar dem från att genomföra det de vill. Tillsammans arbetar vi med att hitta strategier för att att hantera svårigheterna.

Solå har ett nära samarbete med skola och praktikplats. Kontaktpersonen kan i början vara med på skolan/praktikplatsen som ett stöd. En del av undervisningen kan vara förlagd på Solås dagbehandlingsverksamhet.