Välkommen till Solå!

Vi på Solå Ungdomscenter har 25 års erfarenhet av behandling och stöd till ungdomar och deras familjer.

De som kommer till oss har olika problem. Det kan röra sig om allt från okontrollerbar ilska, självskadebeteende, ätstörningar, depressioner och isolering. Vi tar även emot elever med neuropsykiatriska diagnoser.

Med tålamod, flexibilitet och uppmuntran som ledord vill vi erbjuda en lugn miljö där var och en får vara precis som man är. Välkommen hit!

Familjebehandling

När en ungdom påbörjar sin behandling påverkar det hela familjen – en familj som ofta har haft det svårt under en lång tid. Här på Solå erbjuder vi olika former av familjebehandling.

Dagverksamhet

Behandlingen på Solå Söder är strukturerad och bygger på psykodynamisk, kognitiv och systemisk teori. Vi tar emot flickor mellan 12-18 år. Var och en får följa sin utveckling genom kontinuerliga utvärderingar.

Mellanvård

Solå mellanvård är ett behandlingsprogram för ungdomar i åldern 16-20 år som är på väg ut i vuxenlivet. Målet är att ungdomarna skall få en fungerande vardag och daglig sysselsättning som till exempel praktik eller skola.

Boendestöd

Boendestödet riktar sig till ungdomar i åldern 18-23 år och utformas individuellt utifrån den enskilda ungdomens behov. Målet med verksamheten är att stödet skall leda till att den unga klarar ett självständigt liv.