Välkommen till Solå!

Vi på Solå Ungdomscenter har erfarenhet av behandling och stöd till ungdomar och deras familjer sedan 1991.

De som kommer till oss har olika problem. Det kan röra sig om allt från problematisk skolgång, självskadebeteende, ätstörningar, depression, bristande impulskontroll och isolering. Vi tar även emot ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser.

Med tålamod, flexibilitet och uppmuntran som ledord vill vi erbjuda en lugn miljö där var och en får vara precis som man är. Välkommen hit!

Familjebehandling

När en ungdom påbörjar sin behandling påverkar det hela familjen – en familj som ofta har haft det svårt under en lång tid. Här på Solå erbjuder vi olika former av familjebehandling.

Vi tar även familjebehandlingsuppdrag utanför dagverksamheten.

Dagverksamhet

Behandlingen på Solå Söder är strukturerad och i hög grad anpassad till ungdomarnas förmåga och behov. Behandlingen bygger på psykodynamisk, kognitiv och systemisk teori. Vi tar emot flickor och ickebinära mellan 12-18 år.

Mellanvård

Solå mellanvård är ett behandlingsprogram för ungdomar i åldern 16-20 år som är på väg ut i vuxenlivet. Målet är att ungdomarna skall få en fungerande vardag och daglig sysselsättning som till exempel praktik eller skola.

Solå erbjuder även kvalificerade kontaktpersoner och personligt stöd till unga utanför dagverksamheten.

Boendestöd

Boendestödet riktar sig till ungdomar i åldern 18-20 år och utformas individuellt utifrån den enskilda ungdomens behov. Målet med verksamheten är att stödet skall leda till att den unga klarar ett självständigt liv.